Αύρα Λεπτή

Ένα μαγευτικό ταξίδι σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της γης
όπου η θρησκεία και η πίστη συναντά τον άνθρωπο.

Ένα βασικό εργαλείο έρευνας και γνωριμίας με τον χώρο των διαπολιτισμικών, διαθρησκευτικών και Ορθόδοξων ιεραποστολικών σπουδών.

Ετοιμάζεται