Απολογισμός πεπραγμένων, 22 Μαΐου 2022

Τα video των εκδηλώσεων μπορείτε να τα παρακολουθήσετε εδώ!