Το επιστημονικό, πολιτισμικό και φιλανθρωπικό Σωματείο Φίλων των διαπολιτισμικών, διαθρησκευτικών και Ορθόδοξων ιεραποστολικών σπουδών, «Μνήμη και Πρωτοπορία» πραγματοποιεί εκδηλώσεις, εκδόσεις, συνέδρια, καλλιτεχνικά γεγονότα και άλλες δράσεις που εμπίπτουν στους σκοπούς του.

Μόνη του πηγή χρηματοδότησης είναι απλοί άνθρωποι που αγαπούν τον διάλογο και την ιεραποστολή, τις συναντήσεις των πολιτισμών και τη θεολογία των συνόρων, που έχουν ανοιχτό νου και καρδιά, και είναι ειρηνοποιοί.

Εσάς ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Εδώ μπορείτε να ενισχύσετε τις προσπάθειές μας με τη δική σας συνεισφορά.

Donate

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού : 5072107348050
IBAN : GR19 0172 0720 0050 7210 7348 050
Δικαιούχος: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Donate